ˆ

Pomoc żywnościowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PO PZ 20180714

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-14 01:16:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2018
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
 1. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, tj. których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej wynoszącego 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Sposób kwalifikacji:
 1. OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 2. OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 3. OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
 1. Pomoc żywnościowa przekazywana jest osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to paczka składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje następujące produkty: (kg)
1 groszek z marchewką 3,6
2 fasolę białą 3,6
3 koncentrat pomidorowy 1,6
4 buraczki wiórki 1,05
5 powidła śliwkowe 1,8
6 makaron jajeczny 4,5
7 makaron kukurydziany 0,5
8 ryż biały 3
9 kaszę gryczaną 1,5
10 herbatniki maślane 0,8
11 mleko UHT 7
12 ser podpuszczkowy 2,4
13 szynkę drobiową 3
14 szynkę wieprzową 2,1
15 pasztet wieprzowy 0,64
16 kabanosy wieprzowe 0,36
17 filet z makreli 1,7
18 cukier 4
19 miód nektarowy 0,4
20 olej rzepakowy 4
21 gołąbki w sosie pomidorowym 1,6
 1. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone): śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 2. W uzasadnionych sytuacjach, np. z uwagi na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe, można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE
Każda osoba potrzebująca ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do
 1. Banku Żywności w Elblągu, ul. Stefczyka 7/8, 82-300 Elbląg,
  nr tel.: 55 648 6611
  mail.: ,
 2. Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie lub Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności w Elblągu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronnie internetowej Banku Żywności w Elblągu.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL) na rzecz podopiecznych to:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Nie znaczy to jednak, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-07-14 01:16:53
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-07-14 01:50:56
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-07-14 01:50:56
Artykuł był wyświetlony: 7 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 00:37:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

PO PŻ 2014 - 2020
PODPROGRAM 2017 - efekty
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017r. - czerwiec 2018r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 703 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Zalewo.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 36,51839 ton żywności,
  • 6130 paczek żywnościowych.
 5. W ramach Podprogramu 2017 realizowane były również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadzione były łącznie 4 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 70 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne - 2 spotkania dla 70 uczestników,
  • Żywieniowe, w tym niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 70 uczestników.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 00:37:04
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 00:56:11
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 01:08:26
Artykuł był wyświetlony: 25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO Bank Żywności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 11:22:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizacje Partnerskie:<
 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności w Elblągu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym
 • w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj.
 • osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia,
 • pozostałe osoby;
 1. dochód osoby i rodziny;
 2. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
ww. informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 11:22:05
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 11:33:44
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 11:33:44
Artykuł był wyświetlony: 104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PO PZ Podprogram 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 14:41:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W ubiegłym miesiącu pracownicy socjalni po raz ostatni wydawali żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.
674 osoby otrzymały łącznie 4672,08 kg żywności. Były to nastepujące produkty żywnościowe:
 • groszek z marchewką - 3 szt. na osobę,
 • >buraczki - 2 szt. na osobę,
 • makaron - 2 szt. na osobę,
 • koncentrat - 2 szt. na osobę,
 • kasza gryczana - 1 szt. na osobę,
 • szynka wieprzowa - 2 szt. na osobę,
 • olej - 2 szt. na osobę,
 • miód - 1 szt. na osobę,
 • herbatniki - 1 szt. na osobę,
 • ryż - 2 szt. na osobę dla 4 osób.
PO PŻ Podprogram 2018 rozpocznie się prawdopodobnie we wrześniu br.
Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 14:41:45
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 15:01:11
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 15:03:06
Artykuł był wyświetlony: 103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PO PŻ Zaproszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 08:59:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Z A P R O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Zalewie zaprasza osoby zakwalifikowane do PO PŻ Podprogram 2017 na warsztaty organizowane przez Bank Żywności w Elblągu.
Odbędą się one 22.05.2018r. o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie.
Przewidziane są:
 • warsztaty żywieniowo-dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności prowadzone przez p. Barbarę Bukowską – technolog żywienia,
 • warsztaty ekonomiczne prowadzone przez p. Rafała Narnickiego. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach. Informacje, które Państwo uzyskacie, z pewnością będą dużym wsparciem w codziennym przygotowywaniu  posiłków.
Liczymy na 100% frekwencji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-05-21 08:59:08
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 09:07:46
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-05-21 09:12:08
Artykuł był wyświetlony: 129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PO PZ Podprogram 2017 20180418

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 14:40:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W bieżącym miesiącu (06 i 16 kwietnia br.) pracownicy socjalni po raz kolejny wydawali żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Były to nastepujące produkty żywnościowe:
 • mleko - 1szt. na osobę,
 • fasola - 3szt. na osobę,
 • powidła śliwkowe - 3szt. na osobę,
 • groszek z marchewką - 1szt. na osobę,
 • filet z makreli - 2szt. na osobę,
 • cukier - 2szt. na osobę,
 • kabanosy - 3szt. na osobę,
 • koncentrat - 4szt. na osobę,
 • pasztet - 2szt. na osobę.
Łączna ilość żywności wyniosła 4 825,84 kg.
Liczba osób zainteresowanych powyższą formą pomocą wzrosła do 674 osób.
Kolejna dostawa żywności przewidziana jest w maju br.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 14:40:01
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 14:50:47
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 14:50:47
Artykuł był wyświetlony: 200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 00:11:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Liczba osób zainteresowanych pomocą w formie produktów żywnościowych wydawanych w ramach PO PŻ Podprogram 2017 cały czas wzrasta. Na chwilę obecną wynosi 651 osób. W dniach 14-15.03.2018r. pracownicy socjalni wydali osobom zakwalifikowanym łącznie 9029,37 kg żywności. Były to następujące produkty żywnościowe:
 • mleko - 2 szt. na osobę,
 • fasola - 3 szt. na osobę,
 • szynka drobiowa - 1 szt. na osobę,
 • powidła śliwkowe - 2 szt. na osobę,
 • ryż - 2 szt. na osobę,
 • ser żółty - 3 szt. na osobę,
 • groszek z marchewką - 4 szt. na osobę,
 • buraczki - 1 szt. na osobę,
 • szynka wieprzowa - 2 szt. na osobę,
 • filet z makreli - 6 szt. na osobę,
 • cukier - 1 szt. na osobę,
 • olej - 2 szt. na osobę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 00:11:14
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 00:18:51
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 00:18:51
Artykuł był wyświetlony: 242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZMIANY W WYTYCZNYCH - PODPROGRAM 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-04 20:32:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZMIANY W WYTYCZNYCH - PODPROGRAM 2017
W dniu 13.09.2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło zmianę w Wytycznych dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017.
Do zestawu rocznego dodane zostały 2 nowe produkty:
 1. Miód wielokwiatowy 0,4 l/os
 2. Kabanosy wieprzowe 0,36 kg/os

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-02-04 20:32:36
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-04 20:37:03
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-04 20:38:05
Artykuł był wyświetlony: 319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-04 20:21:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Kolejna dostawa żywności miała miejsce w styczniu br. Obejmowała paczki żywnościowe przewidziane dla 600 osób, na m-ce: styczeń, luty br. W ich skład weszły następujące produkty żywnościowe:
 • mleko - 3 szt. na osobę,
 • fasola - 1 szt. na osobę,
 • makaron jajeczny - 2 szt. na osobę,
 • szynka drobiowa - 4 szt. na osobę,
 • koncentrat pomidorowy - 3 szt. na osobę,
 • powidła śliwkowe - 1 szt. na osobę,
 • ryż - 1 szt. na osobę,
 • kasza gryczana - 2 szt. na osobę,
 • ser żółty - 3 szt. na osobę,
 • gulasz wieprzowy - 1 szt. na osobę.
Łączna ilość żywności wyniosła 6 354 kg.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-02-04 20:21:57
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-04 20:29:58
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-04 20:29:58
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-27 10:40:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Kolejne wydawanie żywności miało miejsce 24.11.2017r. oraz 29.11.2017r. Liczba osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2017 nie uległa zmianie, wynosi 570. Wydano łącznie 8584,20 kg żywności. Były to następujące produkty żywnościowe:
 • mleko,
 • fasola,
 • groszek z marchewką,
 • makaron jajeczny,
 • makaron kukurydziany,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • szynka drobiowa,
 • koncentrat,
 • buraczki,
 • powidła śliwkowe,
 • ryż,
 • kasza gryczana,
 • herbatniki,
 • filet z makreli,
 • cukier,
 • olej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-10-27 10:40:45
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2017-12-05 23:44:39
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-12-05 23:45:33
Artykuł był wyświetlony: 444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu