ˆ

Pomoc żywnościowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-27 10:39:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.
W dniach 03.10.2017r. i 12.10.2017r. 570 osób zakwalifikowanych do ww. Programu otrzymało łącznie 3.060,90kg żywności. Były to następujące produkty żywnościowe:
 • mleko,
 • fasola,
 • groszek z marchewką,
 • makaron,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • pasztet wieprzowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-10-27 10:39:28
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2017-10-27 10:54:11
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 11:04:44
Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 13:37:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2017
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017 – 15.07.2018
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Elblągu [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
a.a.i.a.i.1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
a.a.i.a.i.2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa to paczka składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych, z różnych grup towarowych, wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;
 3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m. in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W uzasadnionych sytuacjach (stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:
 • Banku Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 , 82-300 Elbląg tel. 55 6486611,
 • mail.:
 • Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie,
 • Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ, ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 13:37:16
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 15:02:24
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 15:10:28
Artykuł był wyświetlony: 195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 13:35:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

PODPROGRAM 2016 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Elblągu.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 579 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 28,87679 ton żywności;
  • 5730 paczek żywnościowych;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyli łącznie w 6 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło 41 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
  • Żywieniowe - 2 spotkania dla 41 uczestników
  • Kulinarne - 2 spotkania dla 41 uczestników
  • Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 41 uczestników

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 13:35:09
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 13:46:13
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 14:27:58
Artykuł był wyświetlony: 196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-23 12:19:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W dniach 08 - 09.06.br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie po raz ostatni wydawał produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2016.
579 osób zakwalifikowanych do ww. Programu otrzymało łącznie 4.603,45kg następujących produktów żywnościowych:
 • makaron,
 • herbatniki,
 • mleko,
 • fasolę,
 • groszek z marchewką,
 • cukier biały,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • szynkę drobiową,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający.
Podprogram 2017 rozpocznie się w m-cach VIII – IX 2017r.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość netto posiadanych miesięcznych dochodów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-06-23 12:19:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-23 12:30:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 12:33:22
Artykuł był wyświetlony: 256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-08 10:17:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W kwietniu bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie po raz kolejny wydawał produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2016. 579 osób zakwalifikowanych do ww. Programu otrzymało łącznie 6.577,44 kg następujących produktów żywnościowych:
 • makaron,
 • ryż,
 • herbatniki,
 • mleko,
 • fasolę,
 • powidła śliwkowe,
 • cukier biały,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • szynkę drobiową,
 • szynkę wieprzową mieloną,
 • olej rzepakowy,
 • pasztet wieprzowy.
Ponadto 41 osób wzięło udział w warsztatach kulinarnych oraz dietetyczno-żywieniowych zorganizowanych przez Bank Żywności w Elblągu. Odbyły się one 10.04.2017 r. i 24.04.2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Zalewie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 10:17:33
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 10:28:35
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-05-08 10:28:35
Artykuł był wyświetlony: 303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-20 08:42:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W lutym bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie po raz kolejny wydawał produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2016. Wśród 569 osób zakwalifikowanych do ww. Programu rozdysponowano 6.020,02 kg następujących produktów żywnościowych:
 • makaron,
 • ryż,
 • herbatniki,
 • mleko,
 • ser żółty,
 • groszek,
 • fasola,
 • koncentrat,
 • powidła,
 • cukier.
Kolejna dostawa żywności przewidziana jest w kwietniu br.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2016-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Osiak Data wprowadzenia do BIP 2016-08-20 08:42:08
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2016-08-20 08:42:20
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-03-12 13:38:25
Artykuł był wyświetlony: 422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-16 14:29:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W grudniu 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie otrzymał z Banku Żywności w Elblągu 6000kg jabłek. Owoce rozdysponowane zostały wśród 598 osób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-01-16 14:29:34
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2017-01-16 14:33:10
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-01-16 14:35:12
Artykuł był wyświetlony: 503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-02 22:25:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zmiany w zasadach kwalifikowania osób potrzebujących do pomocy w ramach PO PŻ 2014-2020
Od 01.01.2017 r. podwyższeniu ulega kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Podwyższone kwoty wynosić będą 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2017-01-02 22:25:12
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2017-01-02 22:50:41
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2017-01-02 22:50:41
Artykuł był wyświetlony: 543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-21 13:57:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Instrukcja, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
https://youtu.be/4pVRxXh6hRk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2016-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2016-11-21 13:57:24
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2016-11-29 10:11:15
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 10:11:15
Artykuł był wyświetlony: 623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-07 17:02:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

PO PŻ PODPROGRAM 2015 efekty
 1. W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 r. - czerwiec 2016 r. do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 628 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 38,28504 tonżywności.
 4. W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 4 warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział 128 osób.
Rodzaje warsztatów:
Ekonomiczne - 2 spotkania, 68 uczestników
Kulinarne - 2 spotkania, 60 uczestników

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2016-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2016-11-07 17:02:33
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2016-11-07 17:03:15
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2016-12-01 14:09:45
Artykuł był wyświetlony: 661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu