ˆ

Pomoc żywnościowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PO PŻ 20180903

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-03 23:42:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej
dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2018
W Wytycznych wprowadza się następującą zmianę:
1. W punkcie 11. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej na końcu akapitu dodaje się przypis dolny następującej treści:
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.
Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 października 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-09-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-09-03 23:42:47
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-09-03 23:46:41
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-09-03 23:51:38
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PO PZ 20180714

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-14 01:16:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2018
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
 1. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, tj. których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej wynoszącego 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Sposób kwalifikacji:
 1. OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 2. OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 3. OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
 1. Pomoc żywnościowa przekazywana jest osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to paczka składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje następujące produkty: (kg)
1 groszek z marchewką 3,6
2 fasolę białą 3,6
3 koncentrat pomidorowy 1,6
4 buraczki wiórki 1,05
5 powidła śliwkowe 1,8
6 makaron jajeczny 4,5
7 makaron kukurydziany 0,5
8 ryż biały 3
9 kaszę gryczaną 1,5
10 herbatniki maślane 0,8
11 mleko UHT 7
12 ser podpuszczkowy 2,4
13 szynkę drobiową 3
14 szynkę wieprzową 2,1
15 pasztet wieprzowy 0,64
16 kabanosy wieprzowe 0,36
17 filet z makreli 1,7
18 cukier 4
19 miód nektarowy 0,4
20 olej rzepakowy 4
21 gołąbki w sosie pomidorowym 1,6
 1. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone): śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 2. W uzasadnionych sytuacjach, np. z uwagi na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe, można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE
Każda osoba potrzebująca ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do
 1. Banku Żywności w Elblągu, ul. Stefczyka 7/8, 82-300 Elbląg,
  nr tel.: 55 648 6611
  mail.: ,
 2. Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie lub Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności w Elblągu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronnie internetowej Banku Żywności w Elblągu.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL) na rzecz podopiecznych to:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Nie znaczy to jednak, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-07-14 01:16:53
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-07-14 01:50:56
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-07-14 01:50:56
Artykuł był wyświetlony: 183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 00:37:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

PO PŻ 2014 - 2020
PODPROGRAM 2017 - efekty
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017r. - czerwiec 2018r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 703 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Zalewo.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 36,51839 ton żywności,
  • 6130 paczek żywnościowych.
 5. W ramach Podprogramu 2017 realizowane były również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadzione były łącznie 4 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 70 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne - 2 spotkania dla 70 uczestników,
  • Żywieniowe, w tym niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 70 uczestników.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 00:37:04
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 00:56:11
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 01:08:26
Artykuł był wyświetlony: 201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO Bank Żywności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 11:22:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizacje Partnerskie:<
 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności w Elblągu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym
 • w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj.
 • osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia,
 • pozostałe osoby;
 1. dochód osoby i rodziny;
 2. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
ww. informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 11:22:05
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 11:33:44
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 11:33:44
Artykuł był wyświetlony: 279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PO PZ Podprogram 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 14:41:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W ubiegłym miesiącu pracownicy socjalni po raz ostatni wydawali żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.
674 osoby otrzymały łącznie 4672,08 kg żywności. Były to nastepujące produkty żywnościowe:
 • groszek z marchewką - 3 szt. na osobę,
 • >buraczki - 2 szt. na osobę,
 • makaron - 2 szt. na osobę,
 • koncentrat - 2 szt. na osobę,
 • kasza gryczana - 1 szt. na osobę,
 • szynka wieprzowa - 2 szt. na osobę,
 • olej - 2 szt. na osobę,
 • miód - 1 szt. na osobę,
 • herbatniki - 1 szt. na osobę,
 • ryż - 2 szt. na osobę dla 4 osób.
PO PŻ Podprogram 2018 rozpocznie się prawdopodobnie we wrześniu br.
Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 14:41:45
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 15:01:11
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 15:03:06
Artykuł był wyświetlony: 277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PO PŻ Zaproszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 08:59:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Z A P R O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Zalewie zaprasza osoby zakwalifikowane do PO PŻ Podprogram 2017 na warsztaty organizowane przez Bank Żywności w Elblągu.
Odbędą się one 22.05.2018r. o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie.
Przewidziane są:
 • warsztaty żywieniowo-dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności prowadzone przez p. Barbarę Bukowską – technolog żywienia,
 • warsztaty ekonomiczne prowadzone przez p. Rafała Narnickiego. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach. Informacje, które Państwo uzyskacie, z pewnością będą dużym wsparciem w codziennym przygotowywaniu  posiłków.
Liczymy na 100% frekwencji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-05-21 08:59:08
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 09:07:46
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-05-21 09:12:08
Artykuł był wyświetlony: 306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PO PZ Podprogram 2017 20180418

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 14:40:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

W bieżącym miesiącu (06 i 16 kwietnia br.) pracownicy socjalni po raz kolejny wydawali żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Były to nastepujące produkty żywnościowe:
 • mleko - 1szt. na osobę,
 • fasola - 3szt. na osobę,
 • powidła śliwkowe - 3szt. na osobę,
 • groszek z marchewką - 1szt. na osobę,
 • filet z makreli - 2szt. na osobę,
 • cukier - 2szt. na osobę,
 • kabanosy - 3szt. na osobę,
 • koncentrat - 4szt. na osobę,
 • pasztet - 2szt. na osobę.
Łączna ilość żywności wyniosła 4 825,84 kg.
Liczba osób zainteresowanych powyższą formą pomocą wzrosła do 674 osób.
Kolejna dostawa żywności przewidziana jest w maju br.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 14:40:01
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 14:50:47
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 14:50:47
Artykuł był wyświetlony: 385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 00:11:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Liczba osób zainteresowanych pomocą w formie produktów żywnościowych wydawanych w ramach PO PŻ Podprogram 2017 cały czas wzrasta. Na chwilę obecną wynosi 651 osób. W dniach 14-15.03.2018r. pracownicy socjalni wydali osobom zakwalifikowanym łącznie 9029,37 kg żywności. Były to następujące produkty żywnościowe:
 • mleko - 2 szt. na osobę,
 • fasola - 3 szt. na osobę,
 • szynka drobiowa - 1 szt. na osobę,
 • powidła śliwkowe - 2 szt. na osobę,
 • ryż - 2 szt. na osobę,
 • ser żółty - 3 szt. na osobę,
 • groszek z marchewką - 4 szt. na osobę,
 • buraczki - 1 szt. na osobę,
 • szynka wieprzowa - 2 szt. na osobę,
 • filet z makreli - 6 szt. na osobę,
 • cukier - 1 szt. na osobę,
 • olej - 2 szt. na osobę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 00:11:14
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 00:18:51
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 00:18:51
Artykuł był wyświetlony: 421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZMIANY W WYTYCZNYCH - PODPROGRAM 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-04 20:32:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZMIANY W WYTYCZNYCH - PODPROGRAM 2017
W dniu 13.09.2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło zmianę w Wytycznych dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017.
Do zestawu rocznego dodane zostały 2 nowe produkty:
 1. Miód wielokwiatowy 0,4 l/os
 2. Kabanosy wieprzowe 0,36 kg/os

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-02-04 20:32:36
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-04 20:37:03
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-04 20:38:05
Artykuł był wyświetlony: 496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-04 20:21:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialni: pracownicy socjalni

Akapit nr 2 - brak tytułu

Kolejna dostawa żywności miała miejsce w styczniu br. Obejmowała paczki żywnościowe przewidziane dla 600 osób, na m-ce: styczeń, luty br. W ich skład weszły następujące produkty żywnościowe:
 • mleko - 3 szt. na osobę,
 • fasola - 1 szt. na osobę,
 • makaron jajeczny - 2 szt. na osobę,
 • szynka drobiowa - 4 szt. na osobę,
 • koncentrat pomidorowy - 3 szt. na osobę,
 • powidła śliwkowe - 1 szt. na osobę,
 • ryż - 1 szt. na osobę,
 • kasza gryczana - 2 szt. na osobę,
 • ser żółty - 3 szt. na osobę,
 • gulasz wieprzowy - 1 szt. na osobę.
Łączna ilość żywności wyniosła 6 354 kg.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Dmytryszyn Data wprowadzenia do BIP 2018-02-04 20:21:57
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-04 20:29:58
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-04 20:29:58
Artykuł był wyświetlony: 496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu